ارتباط با ما

آدرس:بلوار پاسداران جنب كارخانه آرد مهزيار روبروي خ دانيال

شماره های تماس منطقه  :

دفتر شهردار:  34486131  (061)

معاونت مالي و اداري:  34486220  (061)

مديرمالي:  34486133  (061)

مديرامور اداري:  34486120  (061)

روابط عمومي:  34486126  (061)

معاونت خدمات شهري:  34486010  (061)

معاونت حمل و نقل و ترافيك:  34486188  (061)

مديريت حراست:  34486130  (061)

دبيرخانه (فكس):  34486438  (061)

پست الکترونیک :     zone3@ahvaz.ir

لیست شماره تماس معاونین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 

1

فرزین حاتمی کاکش

شهردار منطقه 3

09163460434

 

2

سید جعفر موسوی

حوزه دفتر شهردار

09166055261

 

3

احمدی

دفتردار شهردار

09168217098

 

4

علی اسدی

معاون مالی اقتصادی

09166110524

 

5

خودسیانی

معاون فنی و عمرانی

09166116237

 

6

زویدات

معاون شهرسازی

 

 

7

آلبوشوکه

حمل و نقل

09163070918

 

 

لیست شماره تماس مسئولین خدمات شهری

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

کد بیسیم

1

مهدی عباسوند

مدیر امور نواحی خدمات شهری منطقه

09166228354

703

2

سبزعلی

معاون خدمات شهری

09163077590

303

3

پوریا عیدی پور

رئیس ناحیه یک خدمات شهری

09166056295

2031

4

قلی پور

رئیس ناحیه سه  خدمات شهری

09169203500

2033

5

محمد علی بابادی

رئیس ناحیه چهار خدمات شهری

09190225865

2034

6

عادل حمید

مسئول ناحیه یک خدمات شهری

09163115580

321

7

نعامی

مسئول ناحیه دو  خدمات شهری

09161145372

322

8

کریم سلیمی

مسئول ناحیه سه خدمات شهری

09359991962

323

9

پرویز معاوی زاده

مسئول ناحیه چهار خدمات شهری

09160677983

324

 

لیست شماره تماس مسئولین فضای سبز

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

کد بیسیم

10

طباطبایی

مسئول فضای سبز منطقه 3

 

603

11

فاضل ضهیروزاده

مسئول ناحیه یک فضای سبز

09169224144

ندارد

12

ایوب بالدی

مسئول ناحیه دو  فضای سبز

09160335534

632

13

جواد عموری

مسئول ناحیه سه  فضای سبز

09166046937

633

14

غالب دورقی

مسئول ناحیه چهار فضای سبز

09163029608

634

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما