اطلاعات نواحی خدمات شهری و فضای سبز سطح منطقه ۳

لیست شماره تماس معاونین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

میثم علی نژاد

شهردار منطقه 3

09166051905

6

زویدانیان

معاون شهرسازی

09166139927

2

سید جعفر موسوی

حوزه دفتر شهردار

09166055261

7

پیمان جلیلی

حمل و نقل

09163216013

3

احمدی

دفتردار شهردار

09168217098

8

فخرالدین طباطبایی

خدمات شهری

09160777074

4

علی گلپور

معاون مالی اقتصادی

09166176196

 

5

امیر پولادی

معاون فنی و عمرانی

09166018828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست شماره تماس مسئولین خدمات شهری

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

1

داود نوذر پور

مدیر امور نواحی خدمات شهری منطقه

09125236532

2

رضا موسایی

مسئول ناحیه یک خدمات شهری

09032592656

3

عادل حمید

مسئول ناحیه دو  خدمات شهری

09163115580

4

داوود قلی پور

مسئول ناحیه سه خدمات شهری

09169203500

5

عبدالزهرا دورقی

مسئول ناحیه چهار خدمات شهری

09388591536

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست شماره تماس مسئولین فضای سبز

ردیف

نام و نام خاموادگی

سمت

تلفن همراه

10

فخرالدین طباطبایی

مسئول فضای سبز منطقه 3

09160777074

11

فاضل ضهیروزاده

مسئول ناحیه یک فضای سبز

09169224144

12

ایوب بالدی

مسئول ناحیه دو  فضای سبز

09160335534

13

خیطانی

مسئول ناحیه سه  فضای سبز

09166124034

14

غالب دورقی

مسئول ناحیه چهار فضای سبز

09163029608

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست شهرداران منطقه سه

۱ -   قاسم الهايي
۲ -   مسعود اژدري
۳ -   احمد باورصاد
۴ -   فرامرز فتحي زاده
۵ -   داوود دارابي
۶ -   روح ا.. احمد فخرالدين        

۷ -   علی موزرم پور          

۸ - مجتبی گلستانی       

۹ - علیرضا عالیپور         

۱۰ - داود دارابی

۱۱- مجتبی یوسفی شهریور ۹۶ تا اردیبهشت ۹۸

۱۲- مهدی مرادحسینی از اردیبهشت 98

13- شهرام شاهین زاده

14 فرزین حاتمی کاکش از فروردین

15 میثم علی نژاد

 

 

مشخصات کلی منطقه

 • تعداد نواحی خدمات شهری : 4 ناحیه
 • تعداد محلات : 30 محله
 • تعداد پارک ها : 39 قطعه
 • سرانه فضای سبز : 26/6 ( با احتساب پارک شهروند ) - 10/8 ( بدون احتساب پارک شهروند )
 • تعداد میادین  ترافیکی : 23 مورد
 • طول شوارع شریانی : 28کیلومتر
 • طول راههای اصلی : 39کیلومتر
 • طول معابر فرعی : 300 کیلومتر
 • طول رودخانه کارون در محدوده منطقه : 13کیلومتر
 • تعداد زمین چمن مصنوعی : 11 قطعه
 • تعداد مساجد سطح منطقه : 30 باب
 • تعداد حسینیه ها : 24 باب
 • تعداد مدارس : 88 باب
 • تیم ورزشی محلات : 50 تیم
 • تعداد بیمارستانها : 2 باب
 • مراکز بهداشتی : 4 مرکز بهداشت و 16 پایگاه محله ای

 

محدوده قانونی طبق کاربری مصوب طرح تفصیلی

 قابل ساخت و ساز و اخذ پروانه

 

 • مساحت منطقه : 400/4 هکتار
 • جمعیت منطقه : 000/230 نفر