اطلاعات نواحی خدمات شهری و فضای سبز سطح منطقه ۳

معاون خدمات شهری : شجاعی                شماره تماس : 09160557837

مدیر نواحی  : رفیعی                            شماره تماس : 09356006557

 

  • ناحیه 1 خدمات شهری:

کوی جواهری – فاز 1،2،3و 4 کوی ملت – زرگان (رودخانه)شهرک اندیشه- پاستوریزه

مسئول مربوطه: عادل حمید

شماره تماس :09163115580

 

 

  • ناحیه 2 خدمات شهری :

زیتون – ملی راه - بهزادشهر-کوی نیرو- منازل بیمه و سپاه – شهرک بهلول

مسئول مربوطه: حمید مزرعه

شماره تماس:09351171366

 

 

  • ناحیه 3 خدمات شهری:

کوی حفاری – آغاجاری – منابع طبیعی – 17 شهریور- کوی نفت – قائم- بنیاد شهید

مسئول مربوطه: حسین زاده

 

 

  • ناحیه 4 خدمات شهری :
  • –  علی آباد – زویه – فرهنگیان 1و 2 – فدک

مسئول مربوطه : رفیعی

شماره تماس :09356006557

مسئول فضای سبز : الهایی سحریان

شماره تماس : 09163034512

 

  • مسئول ناحیه 1 فضای سبز: علی سواری

شماره تماس : 09168142895

محدوده : زیتون کارمندی _ملی راه _ شهرک شاهد _ بلوار پاسداران(چهارشیر الی فلکه فرودگاه_ضلع غربی و شرقی) پارک رودکی

 

 

  • مسئول ناحیه 2 فضای سبز: غالب دورقی

شماره تماس : 09163029608

محدوده : مسیر فرودگاه _ کوی پیروزی _بلوار پاسداران(فلکه فرودگاه الی زرگان) _زرگان_فرهنگیان_فدک_زویه روبروی کوروش تا ورودی اهواز مسجد سلیمان _ شهرک شایسته

 

 

  • مسئول ناحیه 3 فضای سبز: جواد عموری

شماره تماس : 09166046937

محدوده : بلوار نفت _ شهرک آغاجاری _ جانبازان _ محدوده ولایت_کوی نفت _ 17 شهریور _کوی نیرو _ بلوار بسیج از چهارشیر ( آیلند وسط و ضلع شمالی ) تا ورودی اهواز_ مسیر برومی

 

 

  • مسئول ناحیه 4 فضای سبز:علی سواری

شماره تماس : 09168142895

محدوده : کوروش کوی ملت فلک و پارک کوی فرهنگیان