مشخصات کلی منطقه
 • مساحت منطقه : 4400 هکتار
 • جمعیت منطقه : 230000 نفر
 • تعداد نواحی خدمات شهری : 4 ناحیه
 • تعداد محلات : 30 محله
 • تعداد پارک ها : 39 قطعه
 • سرانه فضای سبز : 26/6 ( با احتساب پارک شهروند ) - 10/8 ( بدون احتساب پارک شهروند )
 • تعداد میادین  ترافیکی : 23 مورد
 • طول شوارع شریانی : 28کیلومتر
 • طول راههای اصلی : 39کیلومتر
 • طول معابر فرعی : 300 کیلومتر
 • طول رودخانه کارون در محدوده منطقه : 13کیلومتر
 • تعداد زمین چمن مصنوعی : 11 قطعه
 • تعداد مساجد سطح منطقه : 30 باب
 • تعداد حسینیه ها : 24 باب
 • تعداد مدارس : 88 باب
 • تیم ورزشی محلات : 50 تیم
 • تعداد بیمارستانها : 2 باب
 • مراکز بهداشتی : 4 مرکز بهداشت و 16 پایگاه محله ای
 
محدوده قانونی طبق کاربری مصوب طرح تفصیلی قابل ساخت و ساز و اخذ پروانه

شمال

رودخانه کارون حد فاصل پارک شهروند تا پل کمربندی

شرق

نیروگاه زرگان تا انتهای فرهنگیان و فرودگاه تا انتهای شهرک آغاجری

جنوب

اتوبان اهواز – ماهشهر، حد فاصل شهرک آغاجری تا پل سوم

غرب

رودخانه کارون حد فاصل پل سوم تا پارک شهروند